Blog

Få de seneste nyheder fra tracezilla

Nyt fra Fødevarestyrelsen om økologireglerne

tracezilla via beautiful.ai

Fødevarestyrelsen sendte den 21. december 2022 et nyhedsbrev ud vedrørende økolgireglerne.

Her følger en kort opsummering af nogle af de ændringer, som træder i kraft i det nye år 2023. Se henvisninger til understøttende funktioner i tracezilla nedenfor.

 

Fra 1. januar 2023 findes økologicertifkater i EU’s system TRACES

I december 2021 blev det varslet, at Erklæringer om økologikontrol skifter benævnelse til Økologicertifikater (Økologisk Erhvervsdrivendecertifikat).

Og nu det er ikke bare terminologien som ændres. I overgangsperioden fra oktober 2022 til nytår har de ny-udstedte certifikater kunne findes i EU’s database TRACES, mens tidligere erklæringer kunne findes på Fødevarestyrelsens “Liste over de af Fødevarestyrelsen økologikontrollerede virksomheder”.

Fra nytår forventes det dog, at alle nye økologicertifikater for danske virksomheder kan findes i systemet TRACES.

Økologi-erklæringerne kan stadig findes på Fødevarestyrelsens liste af hensyn til dokumentation.

 

 

Øget kontrol ved import af bestemte økologiske varer fra specifikke tredjelande

Ved import af varer fra tredjelande (uden for EU- og samhandelslande), stilles der øgede krav til dokumentation og egenkontrol.

I 2023 skal virksomheder, som importerer fra bestemte tredjelande, være særligt opmærksomme på øget kontrol vedrørende pesticidrester.

Læs mere på Fødevarestyrelsens side.

 

 

Fødevarestyrelsens økologivejledning er opdateret december 2022

Med ændringerne i bl.a. certifikatsystemet er vejledningen om økologiske fødevarer også blevet opdateret.

Den nye vejledning inkluderer også information om ændring i bestemmelserne om økologisk foder til kæledyr (petfood) og den generelle erklæring, som hidtil har været en del af økologirapporten.

Den nyeste vejledning kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

Læs mere alle ændringerne i økologireglerne på Fødevarestyrelsens nyhedsside.

 

 

Funktioner i tracezilla som kan understøtte registreringer ifbm. de nye regler

tracezilla er et standard ERP-system designet til fødevarevirksomheder. Systemet gør det lettere at håndtere produktion og handel med fødevarer og den tilhørende dokumentation.

Med de nye ændringer i økologibestemmelserne vil vi gerne gøre opmærksom på de funktioner i applikationen, som kan understøtte din fødevarevirksomhed i at sikre at den rette dokumentation bliver registreret.

For at imødekomme den øgede kontrol anbefaler vi selvfølgelig hyppig orientering på myndighedernes hjemmesider og fortsat udførsel af den nødvendige egenkontrol. Men derudover vil vi også gerne give nogle fif til brug af funktioner i tracezilla, som kan hjælpe med registreringen - så du kan samle flere informationer ét sted.

 

Sådan opdateres certifikater for økologi i tracezilla

Erklæringerne om økologikontrol kan gøres in-aktive på tracezillas certifikatside. På den måde bevares dokumentation for at leverandøren var certificeret, da tidligere leverancer fandt sted.

Nye certikater oprettes ud fra informationerne i TRACES.

Du kan se et eksempel på formatet nedenfor. Læs hvordan certifikater in-aktiveres og oprettes her.

Tilføj nyt økologicertifikat

 

Du kan slå et element til på Dashboardet, så du bliver mindet om, når et certifikat snart udløber. Elementet hedder Certifikatadvarsler.

Certifikater tæt på udløb

 

Faste opgaver og kontroller

I tracezillas opgavemodul kan kontroller i forbindelse med import registreres digitalt.

Det er især anvendeligt ved modtagekontrol af de importerede varer. Som en ny ting er det muligt at angive hvor ofte der skal foretages stikprøver og anmodning om dokumenter fra leverandøren, f.eks. stikprøver for pesticidrester.

Eksempel på modtagekontrol af varer fra Peru

Læs mere om oprettelsen af faste opgaver og kontroller i tracezilla.

 

Vedhæftning af filer til ordrer

Du behøver ikke at have tracezilla’s opgavemodul for at kunne vedhæfte filer til ordrer. Du kan nemlig tilknytte filer hurtigt og nemt til selve ordren fra fanen Filer.

Således kan du uploade certificate of inspection (COI) og andre følgedokumenter, billeder af modtagne varer og pakning samt eventuelle kontrolskemaer til ordren i forbindelse med varemodtagelse af importerede varer.

Så kan du altid finde tilbage til de relevante dokumenter og billede-filer uden, at du behøver at hive en mappe frem fra kontorreolen. Som bonus kan filerne efter vedhæftning også sendes med ved afsendelse af ordrens dokumenter via e-mail.

Eksempel upload filer på ordre

Læs mere om upload af filer i tracezilla.

 

Tilføjelse af produktspecifikationer til varearter

Forinden import af økologiske varer påbegyndes, indhentes erklæringer fra leverandøren og relevante informationer om varerne. Produktspecifikationerne kan tilknyttes som fil til varearten i tracezilla.

Så har du altid informationerne lige ved hånden i dit varekartotek. Uploadede dokumenter kan tilmed downloades, så det er ikke nødvendigt at opbevare filen lokalt på computeren. Filen kan tilgås med en brugeradgang og internetforbindelse.

Tilknyt filer til varenumre

Læs mere om upload af filer i tracezilla.

 

Du kan nemt skabe forbindelse mellem dit digitale system og de fysiske varer på lager ved hjælp af labels. Derfor har vi gjort det nemt for dig at udskrive interne labels, som kan scannes med den mobile version af tracezilla.

QR-koden gør det muligt for dig at tilgå oplysninger om det pågældende parti af varer på en let og effektiv måde.

Det er eksempelvis relevant, hvis tilsynsførende laver stikprøvekontrol af sporbarhed og dokumentation for de varer, som står fysisk på lageret. Labels udskrives oftest efter varemodtagelse og kan implementeres i ved eksempelvis import også.

Udskriv labels med QR kode fra indkøbsordre

Se hvordan du printer labels fra indkøbsordrer her. Du kan læse mere om den mobile version af tracezilla her.

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra tracezilla direkte i din indbakke!