Produktionsorder

En produktionsorder är en order som anger vad som ska skickas till produktion, oavsett om det är till egen eller outsourcad produktion. Produktionsordern skapas i ett orderhanteringssystem (som kan vara en del av ett ERP-system) och styr produktionsprocessen.

När du skapar en produktionsorder i ditt system kan du ange slutprodukt, producent, tid och plats osv. Om du har ett orderhanteringssystem som kan hantera varupartinummer, kan du ange vilka varupartier som ska konsumeras i den specifika produktionen och härmed stödja spårbarhet. Detta på grund av den automatiskt genererade dokumentationen för vilka varupartier som går in i vilken produktion batch.

Dokument angående en produktionsorder

När du skapar en produktionsorder krävs vanligtvis vissa dokument för bekräftelse och transport.

De vanligaste dokumenten är:

  • Produktionsorderbekräftelse, med angivande av slutprodukt och kvantitet, förbrukade varor (varupartier) och antal av dessa.
  • Leveranseddel, som anger vart slutprodukterna ska transporteras från och till (t.ex. från ditt lager till producenten och tillbaka igen.)

Dessa dokument genereras automatiskt i många orderhanteringssystem baserat på den information som matas in i systemet.

Orderhantering och lagerhantering

Många system för lagerhantering är baserade på orderhantering som dikterastyrr vad som går in och ut ur ditt lager. När du skapar en produktionsorder och skickar t.ex. råvaran till produktion, kommer dessa material att hämtas från lager och slutprodukten kommer att läggas till lager.

Med tracezilla får du ett mycket väl fungerande orderhanteringssystem som en del av ett affärssystem utvecklat speciellt för livsmedelsföretag. Läs mer om orderhantering i tracezilla.

Få vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från tracezilla direkt i din inkorg!