Blogg

Få de senaste nyheterna från tracezilla

Nya funktioner och uppdateringar i december

Nytt flöde i integrationen till Stockfiller

Integrationen mellan Stockfiller och tracezilla har uppdaterats så att ordern nu uppdateras med spårbarhetsinformation. Ordern går in i tracezilla när den läggs i Stockfiller.

När ordern är levererad skickar Stockfiller information om vilka varupartier som valts på ordern. Ordern uppdateras så att rätt varupartier automatiskt väljs på ordern.

När ordern får status som levererad i Stockfiller ändras statusen automatiskt till Skickad i tracezilla.

Du kan enkelt ändra status för de skickade ordrarne till Levererad med hjälp av massåtgärder i orderöversikten.

 

 

Skapande av B2B-abonnangsorder via ramavtal

Erbjuder du abonnemang på dina produkter för B2B-kunder? Då har vi goda nyheter till dig!

tracezilla kan nu skapa alla dina abonnemangsordrar tillsammans baserat på ramavtal. Det gör att du slipper skriva in samma ordrar varje vecka/månad/kvartal när nya abonnemangsordrar behöver läggas till och faktureras.

Det individuella abonnemangsavtalet läggs till som ett ramavtal med abonnemangsinställningarna påslagna. Nu läggs abonnemangsen till en pool av ordrar som skapas genom att klicka på knappen Skapa abonnemangsorder. Du kan till exempel välja dagligen eller de dagar då abonnemangsordrar vanligtvis är packade.

Funktionen är i BETA och vi välkomnar din input och feedback.

Skapa abonnemangsavtal

Se hur du kommer igång här.

 

 

Lägg till varor i ordrar baserat på regler för automatiska orderrader

Det är nu möjligt att lägga till varor automatiskt i ordrar utifrån regler. Funktionen fungerar i stort sett som automatiska tjänstrader, men har nu utökats till att även omfatta varor.

Detta gör det möjligt att automatiskt lägga till t.ex. pallar eller SRS-lådor på en order baserat på t.ex. varorna på ordern eller mottagaren av ordern.

Sammantaget kallar vi det nu för Automatiska orderrader, och det täcker det du redan känner till som automatiska tjänstrader, automatiska budgetrader och det nya alternativet med automatiska varurader.

De automatiska orderraderna kan läggas till på både inköpsordrar och försäljningsordrar.

Automatiska orderrader

 

 

Genväg för att lägga till saknad GLN när du läser in EDI-ordrar

När du klickar för att läsa in nya EDI-ordrar händer det ibland att GLN-nummer saknas på en partners under plats.

Vi har nu lagt till en genväg för att skapa saknade GLN-nummer direkt från dialogfönstret där felmeddelandet visas.

Detta gäller oavsett vilken EDI-tjänst som används.

 

 

Funktion i Uppgiftsmodulen för att ange stickprovsintervall för leverantörsrelaterade uppgifter

Du kan använda funktionen Leverantörsintervall om du vill göra stickprovskontroller av leverantörens dokument som skickas med varorna.

Det kan vara aktuellt om du ska kontrollera intyg för varorna med jämna mellanrum eller till exempel begära analysintyg för att kontrollera bekämpningsmedelsrester i ekologiska varor.

Funktionen kan användas på fasta uppgifter med en automatisk trigger kopplad till inkommande ordrar (ordrar som tas emot) eller inkommande varupartirader.

Intervaller för leverantörsrelaterade uppgifter

 

 

Tomma produktkategorier döljs nu automatiskt i B2B Commerce

Produktkategorier döljs nu i B2B Commerce om inga produkter har lagts till eller om produkterna inte är synliga för kunden.

Läs mer om modulen B2B Commerce

Få vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från tracezilla direkt i din inkorg!