Blogg

Få de senaste nyheterna från tracezilla

Användaranpassade mallar och 10 andra förbättringar i maj

Ny möjlighet att skapa egna, anpassade mallar för etiketter och dokument

Förutom standarddokument och etiketter som finns i tracezilla, kan du nu skapa dina helt egna och anpassade mallar för dokument och etiketter.

De dokument du själv skapar kan du välja att lägga under Snabbåtkomst till dokument så du enkelt kan skicka dem via e-post. På så vis kan de ersätta de standarddokument som finns i applikationen.

Egna, anpassade etiketter hittar du via knappen Skriv ut etiketter ovanför varulinjerna på en order.

De anpassade etikett- och dokumentmallarna kan fortfarande upprättas så att innehållet automatiskt fylls i, precis som på standardmallarna. Det görs med hjälp av ett enkelt programmeringsspråk som kallas LIQUID.

I vägledningen till anpassade mallar (EN) kan du läsa om hur man skapar anpassade mallar. Vi hänvisar också till sidor där man kan få hjälp till att använda LIQUID.

Anpassade mallar är ett tillägg som ska aktiveras under Tillägg i dina Företagsinställningar.

För att sätta upp mallar krävs det viss kännedom om enkel programmering. tracezillas support hänvisar gärna till konsulter som kan hjälpa med uppsättning av anpassade mallar. Vi kan inte assistera med den konkreta uppsättningen av mallarna.

Anpassade mallar är en ny feature som fortfarande är under utveckling i en BETA-version.

Nu kan du göra wildcard-sökningar i varuartiklar och partners

Nu har det blivit enklare att göra avancerade sökningar i sökfälten för lagerenheter (artiklar) och partners.

Om du t.ex. vill se alla artiklar som innehåller flera specifika ord med något emellan, kan du använda wildcards i din sökning i form av en stjärna (*) mellan orden.

Som i följande exempel: shot*organic. Då kommer alla sökresultat som innehåller soppa i början och eko efter att visas – även om det finns annan text mellan.

Förut gick det bara att söka efter sammanhängande ord eller text.

 

Exempel på wildcard-sökning

Exempel på wildcard-sökning

 

 

Nytt filter visar artiklar under beställningspunkt i lagersaldo, lagerrapport och prognos

Nu är det enkelt att få överblick över vilka artiklar som har hamnat under beställningspunkt.

I visningarna Lager och Prognoser och i rapporten Lager är det nu möjligt att använda filtret Under beställningspunkt.

Du kan också fortfarande se artiklar under beställningspunkt i tabellen på ditt dashboard.

Så ser filtret ut i lagerrapporten.

 

Så ser filtret ut i lagerrapporten

Så ser filtret ut i lagerrapporten

 

 

Skapa automatisk produktionsorder utifrån försäljningsorder

Nu är det möjligt att automatiskt skapa en produktionsorder utifrån en försäljningsorder. Det är relevant för företag som primärt tillverkar baserat på ordrar.

Försäljningsordern ska skapas som ett utkast och produktionsordern skapas sedan när ordern har bekräftats. Det går fortfarande att bekräfta ordern utan att skapa en produktionsorder.

Det automatiska skapandet av produktionsordrar utifrån försäljningsordrar är en inställning som kan aktiveras under Ordrar i dina Företagsinställningar.

 

Så här ser det ut när en försäljningsorder bekräftas med produktion som standard

Så här ser det ut när en försäljningsorder bekräftas med produktion som standard

Läs mer om inställningen bekräfta order med produktion.

 

 

Lägg automatiskt till orderns nummer som spårat Batch-nummer

Nu kan du välja en orderinställning som gör att inköpsorderns eller produktionsorderns ordernummer automatiskt läggs till som spårat Batch-nummer på alla artiklar på ordern – förutom varor utan spårbarhet.

 

Här hittar du inställningen Ordernummer till batchnummer.

Ordernummer till batchnummer

Inställningen beskrivs även under Orderinställningar.

 

 

Nu kan man välja vilka spår som automatiskt ska behållas/vidarebefordras

Det har länge varit möjligt att välja att ett spår på en vara på en inköpsorder automatiskt ska vidarebefordras till färdigvaran när varan förädlas.

Nu går det att välja en orderinställning så att utvalda spår automatiskt används och vidarebefordras. Därför behöver man inte välja om spåret ska användas från gång till gång.

 

Här väljs inställningen Behåll spår automatiskt

Använd spår automatiskt

Inställningen står också beskriven under Orderinställningar

 

 

Inblick i skillnaden mellan förväntad och levererad mängd från leverantör

Ett nytt fält ger möjlighet att registrera den faktiskt levererade mängden på en inköpsorder jämfört med det som leverantören har förutsett.

Inköpsordern skapas som ett utkast. När ordern bekräftas får man möjlighet att registrera den mängd man faktiskt har mottagit oberoende av den mängd som har beställts, vilket gör att man kan se om det uppstått någon skillnad.

Det går dessutom att markera ett varuparti som tomt, även om den mängd som mottagits inte har förbrukats. Det kan t.ex. bli relevant om ett varuparti innehåller varor som måste kasseras.

Funktionen ger inblick i leveranssäkerhet och leveranskvalitet över tid för de enskilda leverantörerna.

Funktionen ska aktiveras i Företagsinställningar under Tillägg.

 

Fälten Förväntat och Levererat på en ingående order

Fälten Förväntat och Levererat på en ingående order

 

 

Tredjepartsutförande av uppgifter

Med modulen Uppgifter & Kontroller är det nu möjligt att meddela en tredje part och be dem utföra en uppgift. Det kan t.ex. vara information som ska fyllas i av en leverantör på en inköpsorder eller ett certifikat som ska fyllas i och laddas upp av en handelspartner.

Uppgiften skapas som en fast uppgift i Uppgifter & Kontroller och man kan välja att aktivera den automatiskt t.ex. när en order tas emot.

Du kan välja att exempelvis låta partners med en specifik tagg bli tilldelade uppgiften.

När den relevanta handlingen utförs i tracezilla skapas uppgiften automatiskt och kontaktpersonen hos partnern får ett mail med länk för att slutföra uppgiften. Partnern får tillgång till uppgiften i en särskild inkorg för uppgifter.

På de aktuella partners ska du ange vilken kontaktperson som ska få meddelanden om uppgifter.

Så här ser uppgiftsinkorgen ut hos mottagaren när hen klickar på en uppgift som hen har tagit emot. 

 

Så här ser inkorgen ut hos mottagaren

Så här ser inkorgen ut hos mottagaren

Läs mer i vägledningen Fasta uppgifter.

 

 

Genväg till streckkodsläsar-input genom att klicka på streckkods-ikonen i toppmenyn

Nu kan du använda en extern streckkodsläsare för att navigera till exempelvis en order genom att skanna streckkoden på en etikett.

Det kan t.ex. vara en GS1-128 streckkod på en pall.

Funktionen är kopplad till användningen av en extern streckkodsläsare och används för att hitta innehåll på en dator eller laptop. Det är inte relevant för användning av en streckkodsläsare på mobiltelefoner. På mobiler används mobilens skanner direkt från tracezillas app för att navigera till det önskade innehållet.

 

Streckkods-ikonen hittar du här

Streckkods-ikonen hittar du här

 

 

Orderutkast skapas nu automatiskt i B2B Commerce

För att beställa via B2B Commerce har användaren (kunden) tidigare behövt skapa ett separat utkast för att sedan lägga varorna på en order.

Nu skapas utkasten automatiskt när användaren väljer varor de vill beställa och därmed förenklas flödet för användaren.

 

Orderutkastet skapas automatiskt när man klickar och väljer varor

Orderutkastet skapas automatiskt

 

 

Enkel import av användarinbjudningar till B2B Commerce

Har du många kunder du gärna vill bjuda in att beställa via B2B Commerce? Då har vi nu en enkel lösning för att lägga in inbjudningar.

I stället för att ange användarna och deras e-postadresser individuellt, kan man nu importera alla samtidigt via Excel. Om du redan har skapat dem som partners kan de utläsas till Excel och flyttas över i importmallen för inläsning av användare i B2B Commerce.

Själva inbjudan till användaren skickas först ut i det ögonblick användaren försöker att logga in. Därför är det extra smart om man tidigare har haft en B2B webbutik som kunderna varit vana vid att logga in på.

När man läser in via importmallen handlar det alltså inte om ett massutskick av inbjudningar. Om man vill skicka ut inbjudningar direkt ska man skapa dem individuellt.

 

Här finns importmallen för inläsning av användarinbjudningar

Importmallen för inläsning av användarinbjudningar

Läs mer om uppsättning av B2B Commerce här.

Få vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från tracezilla direkt i din inkorg!