Blog

Få de seneste nyheder fra tracezilla

Udforsk en række nye opdateringer fra august måned

tracezilla

Opret en procent-prisliste som korrigerer priser automatisk efter fall-back prislisten

I tracezilla kan du få udfyldt enhedspriserne på ordrelinjer automatisk vha. prislister. Hvis der er tilknyttet en standard prisliste som fall-back, vil tracezilla finde prisen på en vare i standard prislisten, når der ikke er indtastet en pris i den pågældende prisliste.

Som noget nyt kan du tilknytte standard prislisten til en specifik prisliste, som kan korrigere priserne. Det vil sige, at du kan indtaste en procentsats i den specifikke prisliste. Beregning af beløbet i prislisten sker ud fra prisen i standard prislisten. Det har den fordel, at hvis du retter priserne i standard prislisten, vil beløbet i den specifikke prisliste automatisk omregnes efter den nye standard pris og procentsatsen.

Den nye funktion er eksempelvis relevant, hvis en kunde altid får -20% rabat af listepriserne. Hvis prisen i standard prislisten ændres, vil procentsatsen fratrækkes det nye beløb. Du kan omvendt også tilføje procentvise gebyrer, som tager udgangspunkt i listepriserne.

Korriger listepris

Se hvordan du bruger den nye funktion her.

 

 

Opret restordre eller fjern varer, som ikke kan leveres

I tracezilla tilføjes leveringsinformationer i ordrehovedet og gælder for alle varer på ordren. Det sikrer skarp lagerstyring og overblik. Hvis du har bestilt en række varer til levering samme dag på en indkøbsordre, men leverandøren ikke kan efterleve dette ønske, kan du nemt oprette en restordre.

Restordren kan oprettes manuelt ved at lave en ny indkøbsordre og flytte varepartiet vha. massehandlinger. Eller du kan benytte den nye genvej til at oprette en restordre. Knappen fremkommer automatisk, når nogle varer på indkøbsordren er markeret som Leveret/Ankommet, mens de øvrige varer er på en anden levering med en anden dato.

tracezilla vil automatisk kopiere ordren med de varer som afventer levering. Ordren vil have en reference til den tidligere ordre f.eks. ”Back Order for # 259”.

Hvis ikke varerne forventes at kunne leveres af leverandøren overhovedet, kan du fjerne de varer fra ordren, som ikke er markeret som leveret. Denne genvejsknap vises også i det tilfælde, hvor der er en delvis levering på samme indkøbsordre.

Genveje til at slette varer på levering el. opret restordre

Lær mere om indkøbsordrer.

 

 

Servicelinjer på produktionsordrer

Det er nu muligt at tilføje servicelinjer til produktionsordrer dvs. linjer som skal fremkomme på dokumenter, men som ikke er en decideret vare, som lagerstyres. Beløbet for servicelinjen bliver medregnet i slutproduktets kostpris.

Du kan tilføje en service under Indkøb, så felterne på servicelinjen på produktionsordren forudfyldes automatisk, når servicen vælges. Denne service skal blot have kategorien Produktion for at kunne tilføjes til produktionsordrer.

Funktionen benyttes blandt andet til at angive udspecificerede omkostningslinjer på produktionsordrer ved lønproduktion foretaget af en anden virksomhed.

Produktions service

Se hvordan du opretter services her.

 

 

Genvej til at tilføje services som servicelinjer og automatisk distributionsomkostning

Der er tilføjet to avancerede indstiller til services. Services kan tilføjes til ordrer som servicelinjer.

1) Tilføj genvejsknap: Ved at lave en service om til en genvejsknap, kan du hurtigere tilføje en service til ordrer. Genvejsknappen findes på fanen Servicelinjer på ordren, og valg af en bestemt service udfylder automatisk felterne på servicelinjen. Knappen er ideelt til de mest anvendte services.

2) Angiv distributionsomkostning (kun salgsordrer): Ved at angive et beløb i feltet distributionsomkostning, vil der automatisk tilføjes en budgetpost på en ordre som modsvarer servicelinjen. Funktionen er relevant for fragt, hvor du betaler et beløb til en transportør og men også fakturerer kunden et beløb - som kan være det samme eller et andet beløb. Det afspejler derved, at du også har en omkostning, så det fakturerede beløb for fragt ikke tæller med i fortjenesten.

Genvejsknap og distributionsomkostning

Læs mere om indstillingerne her.

 

 

Fire nye forecasting funktioner

1) tracezilla kan nu korrigere dit forventede forecast, når du beder tracezilla om at estimere forsyning. tracezilla kan derved forecaste forsyning for både råvarer og færdigvarer samtidig. tracezilla ser på en varearts genbestillingspunkt, leadtime, den tilknyttede opskrift og på den nuværende lagerbeholdning ved estimering.

Estimer forsyning for både råvarer og færdigvarer

 

2) tracezilla husker de indstillinger, som du valgte sidst du benyttede forecasting-funktionen. Når du vender tilbage til forecasting, vil du kunne se hvilken periode du sidst arbejdede med og om du ønsker at se totaler på baggrund af den forventede eller faktiske (ordrede) forsyning.

Forecasting husker dine seneste indstillinger

 

3) Du kan nu afgrænse et estimat af forsyning til en bestemt periode ved at udfylde dato-filtrene. tracezilla vil kun se på den forventede forsyning i den valgte periode, når der estimeres.

Vælg dato til og fra for at afgrænse periode for estimat

 

4) Du kan nu bede tracezilla om at se bort fra den nuværende lagerbeholdning, når du estimerer forsyning for en periode længere ude i fremtiden.

Se bort fra lagerbeholdning ved estimering.

 

Læs mere om forecasting funktionen her.

 

 

EORI-felt på partnere

Handler din virksomhed med kunder fra Storbritannien (GB)? Så har vi gjort det lettere for dig at få de rette informationer med på dokumenter.

Du kan nu angive din kundes EORI-nummer. EORI-nummer fremgår på dokumenter øverst, netop efter CVR nr./VAT No. Feltet findes på din egen partner og partnere med partnerland Storbritannien (GB).

EORI-nummer på britiske kunder

Læs mere om partner-indstillingerne.

 

 

Nyt filter i partneroversigten

Du kan angive en overordnet partner på kunder eller leverandører i tracezilla. En overordnet partner kan være Coop, mens de enkelte butikker i butikskæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, fakta og Irma er oprettet som selvstændige partnere.

Funktionen gør det muligt for dig at forecaste samlet for en koncern eller en detailkæde. Derudover kan du også se en samlet salgsrapport ved at have angivet en overordnet partner på den enkelte butik.

Der er tilføjet et nyt filter i partneroversigten, så du nu kan se alle virksomheder, som er samlet under en overordnet partner. Du søger blot på den overordnede partners navn.

Overordnet partner filter

 

 

Massehandling til at sætte overordnet partner

Du kan nu angive en partner som overordnet på flere partnere vha. Massehandlinger-funktionen i partneroversigten.

Ved at sætte en overordnet partner, kan du drage fordel af samlet salgsrapportering og forecasting.

Du angiver en overordnet partner ved at søge de relevante partnere frem, sæt flueben og vælg Sæt overordnet partner.

Tilføj overordnet partner

Læs mere om alle partner-indstillingerne her.

 

 

Leveringssiden i tracezilla er et ideelt værktøj til lagermedarbejderen, som ikke arbejder direkte med indkøb og salg, men som står for varemodtagelse og lagerstyring.

Nu kan lagermedarbejderen også printe interne labels til råvarer og kollilabels eller labels med produktinformationer til færdigvarer uden at skulle tilgå en ordre. Labels på kolli-niveau kan nemlig udskrives direkte fra leveringssiden.

Udskriv labels til kolli

Læs mere om leveringer.

 

 

Opdel linje på levering og tilføj som ny varepartilinje

Leveringssiden i tracezilla kan benyttes af lagermedarbejderen til at lave registrering af varemodtagelse, uden at skulle tilgå indkøbsordren.

Nu er det blevet lettere og smartere at opdele varepartilinjer. Når varer er i varemodtagelsen, ændres statussen på leveringen til ankommet. Hvis du ændrer mængden på et vareparti på leveringen, kan du vælge om ændringen skal rette mængden eller tilføje den resterende mængde som et nyt vareparti på samme levering.

Sæt blot flueben ved Put restmængde på nyt vareparti for at kunne opdele varepartilinjen. Herefter kan der indtastes sporbarhedsoplysninger for hver af varepartierne. Til sidst kan du markere leveringen som leveret, for at lukke den bagvedliggende indkøbsordre.

Tilføj nyt vareparti ved opdeling fra leveringsvisningen

Læs mere om leveringssiden her.

 

 

Vælg standard adgangsside for bruger-roller

Når en bruger logger ind i tracezilla, kan du som ejer af virksomhedskontoen vælge hvilken side, som brugeren skal tilgå baseret på deres rolle. Det kan eksempelvis være relevant for en bruger med rollen Sælger at tilgå salgsordreoversigten som det første efter login.

Vælg startside for brugere

Læs mere om bruger-roller og tilladelser.

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra tracezilla direkte i din indbakke!