Blogg

Få de senaste nyheterna från tracezilla

Utforska en mängd nya uppdateringar från augusti månad

Skapa en procentuell prislista som korrigerar priserna automatiskt enligt reservprislistan

tracezilla kan automatiskt fylla i enhetspriserna på orderrader med hjälp av prislistor. Om en standardprislista används som fallback, kan tracezilla hitta priset på en produkt i standardprislistan när inget pris har angetts i den aktuella prislistan.

Som något nytt kan du koppla ihop standardprislistan med en specifik prislista, som kan korrigera priserna. Det betyder att du kan ange en procentsats i den specifika prislistan. Beräkning av priserna i prislistan baseras på priserna i standardprislistan. Fördelen är att om du korrigerar priserna i standardprislistan så kommer priserna i den specifika prislistan också att automatiskt korrigeras enligt det nya standardpriset och procentsatsen.

Den nya funktionenkan till exempel användas om en kund alltid får -20% rabatt på listpriserna. Om priset i standardprislistan ändras kommer rabatten att dras av från det nya priset. Omvänt kan du även lägga till procentuella avgifter om det är relevant.

Rätta priser som procent

Se hur du använder den nya funktionen här (EN).

 

 

Skapa en restorder eller ta bort rader som inte kan levereras

I tracezilla läggs leveransinformation till på orderhuvudet och gäller för alla orderrader. Det säkerställer korrekt lagerhantering och överblick. Om du har beställt ett antal produkter för leverans samma datum, men leverantören inte kan uppfylla denna önskan, kan du enkelt skapa en restorder.

Restordern kan skapas manuellt genom att skapa en ny inköpsorder och flytta varupartiraden med massåtgärder. Eller så kan du använda den nya genvägen för att skapa en restorder. Knappen visas automatiskt när vissa varupartirader på inköpsordern markerats som Levererat/Ankommet, medan övriga varor ligger på en anden leverans med ett annat datum.

tracezilla kopierar automatiskt ordern med varupartiraderna som inte har levererats än. Ordern kommer att referera till den tidigare ordern, t.ex. “Restorder för #264”.

Om leverantören inte förväntas kunna leverera varorna överhuvudtaget av leverantören kan du ta bort varorna som inte är märkta som levererade från ordern. Den här genvägen visas också om det finns en delleverans på samma inköpsorder.

Genväg för att ta bort rad eller skapa restorder

Läs mer om inköpsorder (EN).

 

 

Lägg till tjänstrader på produktionsorder

Det är nu möjligt att lägga till tjänstrader på produktionsorder, d.v.s. rader som ska finnas med på dokument men som inte är en direkt lagervara av. Beloppet för tjänstraden ingår i färdigvarans självkostnadspris.

Du kan lägga till en tjänst under Inköp så att fälten på produktionsorderns tjänstrad automatiskt fylls i när tjänsten väljs. Den här tjänsten behöver bara ha kategorin Produktion för att läggas till på produktionsordrar.

Funktionen används bland annat för att specificera kostnader på produktionsordrar för legotillverkning utförd av ett annat företag.

Produktionsfördefinierade tjänster

Se hur du skapar tjänster här (EN).

 

 

Genväg för att lägga till tjänster och automatiska distributionskostnader

Två avancerade inställningar för tjänster har lagts till. Tjänster kan läggas till på ordrar som tjänstrader.

1) Lägg till genvägsknapp: Genom att skapa en genvägsknapp för en tjänst kan du lägga till en tjänst på en order snabbare. Genvägsknappen finns på fliken Tjänstrader i ordern och när man väljer en specifik tjänst kommer fälten automatiskt att fyllas i. Knappen är perfekt för de mest använda tjänsterna.

 

2) Ange distributionskostnad (endast försäljningsorder): Genom att ange ett belopp i fältet distributionskostnad kommer en budgetpost automatiskt att läggas till ordrar med tjänstraden. Funktionen är relevant för frakt, där du betalar ett belopp till en transportör men också fakturerar kunden för et belopp. Det avspeglar därmed att du också har en kostnad, så det fakturerade beloppet för frakt inte ingår i vinstberäkningen.

Genvägsknapp och distributionskostnader

Läs mer om inställningarna här.

 

 

Fyra nya prognosfunktioner

1) tracezilla kan nu korrigera din förväntade prognos när du ber tracezilla att uppskatta utbudet. tracezilla kan därmed prognostisera tillgången på både råvaror och färdiga varor samtidigt. tracezilla tittar på en artikels återbeställningspunkt, ledtid, det aktuella receptet och det nuvarande lagersaldot vid uppskattning.

Uppskatta utbudet av råvaror och färdiga varor

 

2) tracezilla kommer ihåg inställningarna du gjorde senast du använde prognosfunktionen. När du går tilbaka till prognosen kommer du därför att kunna se vilken period du senast arbetade med och om du vill se totaler baserat på förväntat eller faktiskt (beställt) utbud.

Prognossidan kommer ihåg dina senaste inställningar

 

3) Du kan nu avgränsa uppskattningen av utbudet till en specifik period genom att använda datumfiltren. tracezilla kommer då endast att titta på det förväntade utbudet under den valda perioden, när prognosen skapas.

Välj datum för att begränsa uppskattningen av utbudet

 

4) Du kan nu be tracezilla att ignorera det aktuella lagersaldot vid uppskattning av utbudet, vilket kan vara relevant när du gör prognoser för en period längre in i framtiden.

Ignorera lagernivåer vid uppskattning

 

Läs mer om prognosfunktionen här (EN).

 

 

EORI-fält på partners

Handlar ditt företag med kunder från Storbritannien (GB)? Då har vi gjort det enklare för dig att få rätt information på dokument.

Du kan nu ange din kunds EORI-nummer. EORI-numret visas på dokument överst, strax under momsnummer. Fältet finns på din egen partner och partners med partnerlandet Storbritannien (GB).

EORI-nummer anges på partner

Läs mer om partnerinställningarna.

 

 

Nytt filter i partneröversikten

Du kan ange en överordnad partner på kunder eller leverantörer i tracezilla. En överordnad partner kan vara en detaljhandelskedja, medan de enskilda butikerna skapas som egna partners.

Funktionen gör att du kan prognostisera kollektivt för en koncern eller en detaljhandelskedja. Dessutom kan du också se en samlad försäljningsrapport genom att ange en överordnad partner i inställningarne för partnern för den enskilda butiken.

Ett nytt filter har lagts till i partneröversikten så att du nu kan se alla företag som är grupperade under en överordnad partner. Du söker helt enkelt på den överordnade partnerns namn.

Sök efter överordnad partner och se alla företag

 

 

Massåtgärd för att ställa in överordnad partner

Du kan nu ange en partner som överordnad partner för flera partners med hjälp av massåtgärderna i partneröversikten.

Genom att använda en överordnad partner kan du dra nytta av totala försäljningsrapporter och prognoser.

Du anger en överordnad partner för flera partners samtidigt genom att söka fram relevanta partners, kryssa i rutorna och under massåtgärder välja Välj överordnad partner.

Ange överordnad partner från översikt

Läs mer om alla partnerinställningar här.

 

 

Skriv ut etiketter direkt från leveranssidan

Leveranssidan i tracezilla är ett perfekt verktyg för lagermedarbetaren som inte direkt jobbar med inköp och försäljning men som ansvarar för varumottagning och lagerhantering.

Nu kan lagermedarbetaren även skriva ut interna etiketter för råvaror och kolli-etiketter eller etiketter med produktinformation för färdigvaror utan att behöva komma åt en order. Etiketter kan nämligen skrivas ut direkt från leveranssidan.

Skriv ut etiketter från leveranssidan

Läs mer om leveranser.

 

 

Dela upp rad på leverans och lägg till som en ny varupartirad

Leveranssidan i tracezilla kan användas av lagermedarbetaren för att registrera varumottagning, utan att behöva komma åt inköpsordern.

Nu har det blivit enklare och smartare att dela varupartipartirader. När varor befinner sig i varumottagningen ändras statusen för leveransen till Ankommit. Om du ändrar kvantiteten av ett varupartirad på leveransen kan du välja om ändringen ska korrigera mängden eller lägga till resterande kvantitet som en ny varupartirad på samma leverans.

Kryssa helt enkelt i rutan bredvid Lägg återstående kvantitet på nytt varuparti för att kunna dela upp varupartiraden. Spårbarhetsinformation kan sedan anges för var och en av varupartierna. Slutligen kan du markera leveransen som levererad för att stänga inköpsordern utan att behöva ha tilgång till den.

Dela upp varupartilinjer enkelt på leveranssidan

Läs mer om leveranssidan här (EN).

 

 

Välj startsida för olika användarroller

Som ägare av företagskontot kan du välja vilken startsida en användare med en specifik roll först ska se vid inloggning på tracezilla.

Det kan till exempel vara relevant för en användare med rollen Säljare att se försäljningsorderöversikten som det första efter inloggning.

Startsida baserad på användarroll

Läs mer om användarroller och behörigheter (EN).

Få vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från tracezilla direkt i din inkorg!