Blog

Få de seneste nyheder fra tracezilla

9 opdateringer i juli inklusive opdatering af forecasting og leveringsoversigten

tracezilla

Forbedret overblik over leveringer og tilføj let spor

Leveringssiden i tracezilla er et ideelt værktøj til lagermedarbejderen, som ikke arbejder direkte med indkøb og salg, men som står for varemodtagelse og afsendelse af varer.

I juli er der sket spændende ting på leveringssiden. Leveringer blevet opdateret med følgende:

  • Ny leveringsstatus til indgående leveringer: Ankommet.
  • Batchnummer og datoer kan tilføjes direkte fra leveringssiden.
  • Oversigten er blevet simplere og mere brugervenlig.

Tilføj spor direkte fra leveringssiden

Læs mere om de nye opdateringer i vejledningen her.

 

 

Planlæg produktion og estimér forbruget af råvarer

tracezillas forecasting-funktion er opdateret med to værdifulde funktioner.

1) I forecasting-funktionen kan du skrive din forventede forsyning ind, dvs. hvor meget du planlægger at producere af en given vare. Nu kan du fra forecasting-værktøjet tilføje produktionsordrer med det specifikke antal slutprodukter, som du angiver i forecasting funktionen. Det gør det lettere for dig at planlægge at producere til lager.

2) tracezilla har længe kunne estimére forbruget af nogle halvfabrikata, råvarer og emballage til produktion et led tilbage i proceskæden. Nu kan tracezilla estimére forbruget til produktion fra færdigvaren og helt ned til den enkelte råvare i ét klik, selvom der er flere procestrin.

Derudover starter forecasting-funktionen nu på forsyningssiden, undtagen for brugere med sælger-rollen. I så fald starter funktionen på salgsforecastet.

Konvertér forventet forsyning til produktionsordre

Læs mere om forecasting-funktionen her.

 

 

Overfør holdbarhedsdato fra råvare til færdigvare

I tracezilla kan du oprette en opskrift, som angiver hvilke halvfabrikata, råvarer og emballage som bruges i produktionen af en færdigvare.

Opskrifterne tjener mange formål, blandt andet som dokumentation i massebalancer for certificerede varer, avanceret kostprisberegning og hurtig oprettelse af produktionsordrer.

Nu kan du også indstille tracezilla til at videregive holdbarhedsdatoen fra en råvare til færdigvaren vha. opskriften. Funktionen er nyttig, når holdbarheden på dit slutprodukt afhænger af den råvare i den konkrete produktion, som har den korteste holdbarhed.

Overfør dato fra råvare til færdigvare

Læs mere om opskrifter.

 

 

Indstil den relevante datoangivelse for dit produkt

Du kan angive en bedst før-dato eller en anvendes inden-dato på dine produkter i tracezilla. Da der er stor forskel på, hvad de to datoangivelser betyder, er der kommet en ny indstilling.

Du kan nu indstille, hvilken af de to angivelser, der er den korrekte for en given vare. I forbindelse med varemodtagelse og produktion vil det derefter kun være det ene felt, som kommer frem.

Med indstillingen kan du sikre, at det er den rigtige mærkningstype, som videreformidles til dine kunder.

Datoangivelse for holdbarhed

Se hvordan varearter oprettes og konfigureres her.

 

 

Angiv bogføringsdato for leverandørbilag på indkøbet

Skal dine varers kostpriser først inkluderes i lagerværdien efter bogføring af leverandørbilaget? Så har vi gode nyheder til dig.

Nu kan du nemlig angive bogføringsdatoen på indkøbsordren - uden at have slået udvidelsen Faktisk kostprisberegning til.

Der er nu et felt til at angive bogføringsdatoen for bilaget. Feltet findes i ordrehovedet på en modtaget indkøbsordre. Derved tager tracezilla udgangspunkt i denne dato fremfor leveringsdatoen, når der beregnes lagerværdi på baggrund af de modtagede varers kostpris.

Faktisk kostprisberegning er en udvidelse, som er gratis at slå til for abonnementerne Handel, Produktion og Hele pakken.

Ved faktisk kostprisberegning matches dine bogførte bilag til indkøbsordrer og varepartier. Du får derved beregnet kostpriser og lagerværdi på baggrund af realiserede omkostninger.

Læs mere om kostprisberegning i tracezilla.

Bogføringsdato for indkøbsordre

Læs mere om indkøbsordrer her.

 

 

Få indsigt i ændringer med aktivitetsloggen på varearter

Når man samarbejder om at ajourføre data og tilføje ordrer i et system, kan det være relevant at se ændringer, og hvornår ændringerne er sket. I tracezilla er der en aktivitetslog, som netop viser dette på ordrer, partnere, varepartier og meget mere.

Nu er aktivitetsloggen også tilføjet til varearter. Du kan se, hvornår en vareart er redigeret, og hvad der er ændret i opsætningen.

Aktivitetslog for varearter

Se hvordan varearter oprettes og konfigureres her.

 

 

Indstil de relevante vareattributter for din virksomhed

Du kan tilføje informationer til dine varearter, som kan variere fra vareparti til vareparti. Denne type egenskaber kaldes for vareattributter.

Du kan eksempelvis slå attributten Lagerplads til, for at angive hvor en given vare typisk ligger på lager f.eks. “Reol A, hylde 2”. Ved modtagelse af nye vareforsyninger, kan det hænde at der ikke er plads til varerne på den givne plads. Du kan derfor ændre placeringen på det enkelte vareparti, så lageret ved hvor varen skal plukkes fra.

I dine virksomhedsindstillinger kan du som noget nyt vælge de attributter, som er relevante for dine varer.

Du kan slå attributterne til og angive en standardværdi på de enkelte varearter, og ændre informationen for det enkelte vareparti.

Attributter for varer

Læs mere om vareattributter.

 

 

Skriftstørrelse, fed skrift og opdatering af dokumentindstillinger

Indstillingerne for skriftstørrelse og fed skrift på dokumenter er nu delt op i to indstillinger. Derudover kan du tilvælge fastbredde som fonttype, så ordrelinjerne på dokumenter kan indlæses af maskiner.

Bankoplysninger er ydermere placeret på en separat fane.

Indstillinger for dokumenter

Læs mere om dokumenterindstillingerne her.

 

 

Opdatering af ordreindstillingerne

Der er kommet tre nye indstillinger for ordrer.

For udgående varelinjer kan du vælge, om der skal være en boks til at sætte flueben, så et varepartis beholdning kan justeres automatisk til 0 eller om antallet som plukkes til en ordre må justeres fra plukkebilledet.

Derudover er der kommet en mulighed for at vælge, hvilken fakturadato, der angives som standard ved fakturering af salgsordrer f.eks. dags dato,dato for risikoovergang m.v.

Ordreindstillinger for plukkevisningen

Læs mere om de nye ordreindstilinger.

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra tracezilla direkte i din indbakke!