Blogg

Få de senaste nyheterna från tracezilla

9 uppdateringar i juli inklusive uppdatering av prognoser och leveransöversikt

Förbättrad leveransöversikt och lätt att lägga till spår

Leveranssidan i tracezilla är ett bra verktyg för lagermedarbetaren, som inte direkt jobbar med inköp och försäljning, men som ansvarar för att ta emot varor och skicka varor.

I juli har det hänt spännande saker på leveranssidan. Följande uppdateringar har gjorts:

  • Ny leveransstatus för inkommande leveranser: Anlänt.
  • Batchnummer och datum kan läggas till direkt från leveranssidan.
  • Översikten har blivit enklare och mer användarvänlig.

Lägg till spår direkt från leveranssidan

Läs mer om Leveranser (EN).

 

 

Planera produktion och uppskatta förbrukning av råvaror

tracezillas prognosverktyg har uppdaterats med två värdefulla funktioner.

1) I prognosen kan du lägga in ditt förväntade utbud, dvs. hur mycket du planerar att tillverka av en viss produkt. Nu kan du skapa produktionsorder direkt från prognosen med den kvantitet du angett som förväntat utbud. Det gör det lättare för dig att planera din tillverkning till lager.

2) Prognosverktyget har redan länge kunnat uppskatta förbrukningen av halvfabrikat, råvaror och förpackningar för produktion ett steg bakåt i processkedjan. Nu kan tracezilla också uppskatta förbrukningen till produktion från den färdiga produkten och ända ner till den enskilda råvaran med ett klick, även om det finns flera processteg.

Dessutom börjar prognosfunktionen nu på utbudssidan, förutom för användare med säljarrollen. I dessa fall börjar funktionen på försäljningsprognosen.

Konvertera förväntat utbud till produktionsorder

Utforska vår prognosfunktion här.

 

 

Överför automatiskt utgångsdatum från råvara till färdig produkt

I tracezilla kan du skapa ett recept som anger vilka halvfabrikat, råvaror och förpackningar som används i tillverkningen av en färdig produkt.

Recepten tjänar många syften, bland annat som dokumentation till massbalanser för certifierade varor, avancerad kostnadsberäkning och för att snabbt och enkelt skapa produktionsordrar.

Nu kan du även ställa in tracezilla så att utgångsdatumet från en råvara förs över till den färdiga produkten med hjälp av recept. Funktionen är användbar när hållbarheten på din slutprodukt beror på råvaran med kortest kortast hållbarhet i den specifika produktionen.

Passera utgångsdatum från råvara till färdig produkt

Läs mer om recept här.

 

 

Ställ in relevant utgångsdatum för din produkt

Du kan ange ett bäst före-datum eller ett sista förbrukningsdatum på dina produkter i tracezilla. Eftersom det finns en skillnad i betydelse mellan de två datumtyperna har en ny inställning lagts till artikler (SKU:er).

Du kan nu ställa in vilken av de två datumtyperna som är den korrekta för en given produkt. När du tar emot varor i en inköpsorder eller en produktionsorder visas endast ett fält.

Med denna inställning kan du säkerställa att det är rätt typ av datuminformation som skickas vidare till dina kunder när det gäller hållbarhet.

Ställ in den specifika utgångsdatumtypen i SKU-inställningarna

Läs mer om att skapa och konfigurera artiklar här.

 

 

Ange bokföringsdatumet för leverantörsfaktura på inköpsordern

Ska självkostnadspriserna på dina varor endast ingå i lagervärdet efter bokförd faktura från leverantören? Då har vi goda nyheter till dig.

Du kan nu ange bokföringsdatum på inköpsordern - utan att ha aktiverat tillägget Faktiska självkostnadspriser.

Nu finns det nämligen ett fält för att ange bokföringsdatum på fakturan. Fältet finns i orderhuvudet för en mottagen inköpsorder. Det gör att tracezilla kommer att använda detta datum istället för leveransdatumet, för att beräkna lagervärdet baserat på självkostnadspriset för de mottagna varorna.

Faktiska självkostnadspriser ingår i prisplanerne Handel, Produktion och Hela paketet. Aktivera det gratis i tilläggen om du har ett av ovanstående abonnement.

Med hjälp av faktiska självkostnadspriser matchas dina bokförda utgifter med inköpsordrar och varupartier. Dina självkostnadspriser, och därmed också ditt lagervärde kommer att beräknas utifrån realiserade kostnader.

Läs mer om beräkningen av självkostnadspriser i tracezilla (EN).

Ange postningsdatum på inköpsordern

Läs mer om inköpsordrar i handledningen.

 

 

Se ändringar aktivitetsloggen för artiklar

När man samarbetar för att uppdatera data och lägga till ordrar i ett system kan det vara bra att kunna se ändringar och när ändringarna har gjorts. I tracezilla finns en aktivitetslogg som visar detta på ordrar, partners, varupartier med mera.

Nu finns aktivitetsloggen även på artiklar. Du kan se när en artikel har redigerats och vad som har ändrats i inställningarna.

Öppna en aktivitetslogg för lagerhållningsenheter

Läs mer om att skapa och konfigurera artiklar här.

 

 

Välj relevanta varuparti-attribut för ditt företag

Du kan lägga till information på dina artiklar, som kan variera från varuparti till varuparti. Denna information kallas attribut.

Du kan till exempel aktivera attributet Lagerplats för att indikera var en given artikel vanligtvis finns i ditt lager, t.ex. “Hylla A2”. Vid mottagande av varor kan det hända att det inte finns plats för varorna på den vanliga platsen. Du kan därför ändra placeringen av det enskilda varupartiet så att lagermedarbetarna vet varifrån varorna ska plockas.

I dina företagsinställningar kan du som något nytt välja de attribut som är relevanta för dina produkter. Detta begränsar alternativen i artikelinställningarna, vilket ger dig en bättre överblick.

Du kan aktivera attributen och ställa in ett standardvärde för varje artikel och ändra informationen för varje varuparti.

Inställningar för attribut

Läs mer om attribut (EN)

 

 

Textstorlek, fetstil och uppdatering av dokumentinställningar

Textstorlek och typsnitt vikt är nu uppdelade i två inställningar. Dessutom kan du välja fast bredd som typsnitt så att orderraderna på dokument kan läsas av maskiner.

Bankkontouppgifter finns nu på en separat flik.

Dokumentinställningar

Läs mer om dokumentinställningar här (EN).

 

 

Uppdatering av orderinställningar

Det har kommit tre nya inställningar för ordrar.

För utgående varupartirader kan du välja om det ska finnas en ruta att bocka av, så att lagersaldot för ett varuparti automatiskt kan justeras till 0 eller om kvantiteten som plockas till en order ska anges när man plockar.

Dessutom finns möjlighet att välja vilket fakturadatum som ska visas automatiskt vid fakturering av en försäljningsorder, t.ex. dagens datum, datum för risköverföring etc.

Orderinställningar för försäljningsorder

Läs mer om orderinställningarna här (EN).

Få vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från tracezilla direkt i din inkorg!