Blog

Få de seneste nyheder fra tracezilla

2 nye dokumenter og 12 forbedringer i marts og april

tracezilla

Stor opdatering af tracezilla på mobile enheder

Du kan hente en genvej til tracezilla på mobilen. Den mobile version er gennemgået og fornyet. Interfacet er gjort mere simpelt og mere brugervenligt.

I den mobile version er tracezilla blevet tilpasset med særligt fokus på de funktioner, der med fordel kan anvendes på mobil.

Med den nye forside, får du nye muligheder i f.eks. modtagelse af varer. Det er blevet nemmere at foretage en delvis modtagelse, hvis varer er i restordre eller er beskadiget under transport.

Det er også blevet meget mere enkelt at tilføje spor til sporbarhed på de enkelte varepartier - direkte ved modtagelse.

Det er desuden blevet muligt at scanne pallelabels og derved indlæse data, der er indkodet i stregkoden. Alt dette medfører at du sparer tid, og minimerer risici for fejl.

Har du tracezillas Opgaver og kontroller-modul, vil en ordres tilknyttede opgaver vises øverst i ordren, således at der f.eks. ved indkøbsordrer nemt kan foretages modtagekontrol.

I Pluk og send-funktionen kan du med få klik vælge varepartier direkte i ordren. Det gælder både på salgsordrer, samt lager- og produktionsordrer. Anvender du de interne tracezilla-labels med QR-kode, kan I tilmed nøjes med at scanne varen, og indtaste antal.

Forside tracezilla på mobilen

Se hvordan du henter genvejen til tracezilla.

 

 

Send debetnota ved returnering af indkøbte varer

Nu kan du lave en debetnota i tracezilla. Debetnotaen oprettes i forbindelse med returnering af indkøbte varer. Dokumentet giver dig som køber mulighed for at anmode leverandøren om en kreditnota og derved tilbagebetaling for nogle eller alle de købte varer på en indkøbsordre.

Debetnotaen kan også benyttes internt som dokumentation for at nogle varer er returneret til leverandøren.

Eksempel debetnota

Se hvordan du opretter en debetnota her

 

 

Lav et samlet fragtbrev til din transportør

Endnu en dokumenttype er tilføjet til porteføljen. Ved at søge de relevante salgsordrer frem i oversigten, kan du blot sætte flueben og udskrevet fragtbreve til din transportør.

Fragtbrevet adskiller sig fra ordrefølgesedlen ved at indeholde information om mærkning fra ordrehovedet. Derudover indeholder fragtbrevet ikke priser.

Sådan udskrives fragtbreve

 

 

Mulighed for at tilføje en særlig reference til ordrer

Der er nu kommet et ekstra felt til referencer eller anden vigtig information, som skal med på dokumenter. Det kan være et særligt kundenummer, et containernr. eller lignende.

Eksempel ordrehoved

Informationen er valgfri at udfylde. Mærkningsinformationen kan tilføjes til indkøbsordrer, produktionsordrer og salgsordrer.

 

 

Opsæt automatiske budgetposter

Din tid er vigtig. Derfor har tracezilla mange løsninger til automatisering af ordrestyring og lagerstyring.

Vil du gerne angive en omkostning på salgsordrer eller indkøbsordrer automatisk, men uden at omkostningen fremgår af dokumenter? Så kun du nu tilføje en budgetpost, som skal fremkomme automatisk på ordrer efter et regelsæt.

Betaler du eksempelvis det samme beløb i fragtomkostning til en transportør, når du sælger varer til en specifik kundegruppe? Så kan budgetposten sættes op, så du ikke skal taste omkostningen ind manuelt hver gang.

Opsætningen kender du måske allerede fra de automatiske servicelinjer. En servicelinje kommer med på fakturaen, og kunden bliver faktureret for servicelinjens beløb. En budgetpost repræsenterer en omkostning, som du betaler, og kommer derimod ikke med på dokumenter.

Budgetposten giver dig mulighed for mere præcis beregning af omkostninger i forbindelse med ordrehåndtering - og dermed også en nøjagtig beregning af dækningsbidraget på salgsordrer.

Læs mere om automatiske budgetposter her.

 

 

Tilføj certifceringsordninger på en ny og lettere måde

Det er nu blevet nemmere at tilføje en certificeringsordning på certifikater. Tidligere kunne certificeringsordningen vælges fra en liste med foruddefinerede ordninger.

For at bevare et overskueligt overblik over ordningerne og samtidig for at gøre listen mere relevant for den enkelte virksomhed, er ordningerne nu brugerdefinerede. Du har altså mulighed for selv at tilføje certificeringsordningerne, hvad enten det er økologi, Fair trade, BRC, IFS, MSC etc. Når en ordning er tilføjet, vælger du den blot fra listen fremover.

Tilføjelse af certifikat

Læs mere om certifikater her.

 

 

Genberegn ifølge opskriften - selv på produktionsordrer uden kladdestatus

I tracezilla kan du oprette en produktionsordre med udgangspunkt i en opskrift. Opskriften tilføjes automatisk til en given produktionsordre, når ordren har status som kladde, og det ønskede slutprodukt tilføjes til ordren. Kladde-statussen benyttes, når produktionen planlægges og endnu ikke helt er fastlagt.

Når produktionsordren har status som kladde, kan du let justere den mængde slutprodukt, som du planlægger at producere. Produktionsordren vil automatisk blive opdateret mht. mængden af råvarer og emballage der skal bruges til produktionen.

Når produktionen har fundet sted, skal det selvfølgelig være muligt at lave produktionsregistreringer. Derfor kan ordren låses til de planlagte mængder, så du ukompliceret kan tilrette hvor meget der rent faktisk blev forbrugt og produceret.

Hvis du opdager at opskriften ikke stemmer helt, når du allerede har fastlåst ordren, er der nu gode nyheder til dig. Der er nu kommet en knap til at opdatere ordren ifølge opskriften - også selvom ordren allerede er låst.

Genberegn ifølge opskriften

Læs mere om produktionsordrer.

 

 

Bestem rækkefølgen i visningen af tags

I tracezilla benyttes tags til at kategorisere informationer f.eks. til at inddele dine varenumre i brugerdefinerede grupper. Tags bruges til at søge og afgrænse visningen i oversigter.

Du kan give tags forskellige farver, så du hurtigt kan se hvilken gruppe en vare eller en vare tilhører. Nu kan du også bestemme hvilken rækkefølge tags bliver vist i for et bedre visuelt overblik, når en vare tilhører flere varegrupper.

Eksempel vareoversigt tags

Læs mere om tags.

 

 

Skjul vægten af udvalgte varer på dokumenter

Det kan være rart at kende den totale vægt af en forsendelse, når der skal bestilles fragt. Men kender du ikke vægten af dine paller eller kasser, kan du nu undlade at vise vægten af disse.

I dine dokumentindstillinger kan du vælge om vægt skal fremgå af dokumenter eller ikke. Hvis du vælger at vægten skal fremgå, kan det være relevant at skjule vægten på logistiske enheder, mens selve varernes vægt fremgår.

Vareart indstilling skjul vægt

Læs mere om oprettelsen af varearter og indstillingerne her.

 

 

Information om lagerplads kan angives på ikke-sporbare varer

Nu er lagerplads-informationen ikke kun forbeholdt varer med sporbarhed f.eks. fødevarer. Nu kan du også notere, hvor dine varer uden sporbarhed placeres på lageret. Det giver mulighed for mere effektiv lagerstyring af f.eks. emballagelageret.

Lagerplads på varer uden sporbarhed

Læs mere om varearter.

 

 

Tilføj en prisliste, der skal gælde i en given periode

Nu kan du tilføje en prisliste, som skal overskrive en anden prisliste i en given periode.

På prislister kan du tilføje ny prisliste, som skal erstatte en gældende prisliste fra en given dato. Det benyttes eksempelvis ved opdatering af standard priser.

Der er netop kommet et nyt felt til at angive en til-dato, dvs. en dato hvor prislisten ikke længere skal være gældende og erstatte en anden prisliste. Det kan benyttes, når priserne fra den nye prisliste kun skal gælde i en afgrænset periode.

Periodevis prisliste

Læs mere om prislister.

 

 

Visning af forventet varighed på opgaver og arbejdsgange

I tracezilla kan du definere faste opgaver og kontrolpunkter med modulet Opgaver. Opgaverne knyttes til f.eks. ordrer og kan fremkomme automatisk efter et brugerdefineret regelsæt.

Den forventede varighed af opgaven fremkommer nu automatisk på opgavefremkomster. Den forventede varighed for udførsel af en opgave, kan også ganges op med antallet af opskriftenheder ved at tilføje en arbejdsgang.

Eksempel opgave

Læs mere om faste opgaver her.

 

 

Opret en fast opgave som en heldagsopgave

Som supplement til ovenstående forbedring, kan du nu også definere, at en opgave typisk tager en hel arbejdsdag. I ugeplanen vil heldagsbegivenheden stå særskilt i toppen - ligesom du kender det fra en kalender.

Heldagsopgave

Læs mere om faste opgaver.

 

 

Tildel farver til brugere

Nu kan du vælge en farve til en bruger i tracezilla. Farverne vil kunne ses, når en kontaktperson fra virksomheden angives på en ordre, og i ugeplanen i modulet Opgaver og kontroller.

Eksempel rediger bruger

Det er ejeren af virksomhedskontoen i tracezilla, der kan oprette og administrere brugere. Læs mere her.

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra tracezilla direkte i din indbakke!