Blogg

Få de senaste nyheterna från tracezilla

2 nya dokument och 12 förbättringar i mars och april

Stor uppdatering av tracezilla på mobila enheter

Du kan ladda ner en genväg till tracezilla på din mobil (EN). Mobilversionen har granskats och förnyats. Gränssnittet har gjorts enklare och mer användarvänligt.

I mobilversionen har tracezilla anpassats med särskilt fokus på de funktioner som med fördel kan användas på mobilen.

Med den nya startsidan får du nya möjligheter för t.ex. mottagande av varor. Det har blivit enklare att göra ett delvist mottagande om varor är restnoterade eller skadade under transporten.

Det har också blivit mycket enklare att lägga till spår för spårbarhet (EN) på de enskilda försändelserna - direkt vid mottagandet.

Det har också blivit möjligt att skanna palletiketter och därigenom läsa data som kodats i streckkoden. Allt detta sparar tid och minimerar risken för fel.

Om du har tracezillas Uppgifter & Kontroller-modul, kommer en orders relaterade uppgifter (EN) att visas överst i ordern, så att man vid t.ex. vid inköp enkelt kan utföra mottagningskontroll.

Med funktionen Plocka och skicka kan du med några få klick välja varupartier direkt i ordern. Detta gäller både försäljningsorder, samt lager- och produktionsorder. Om du använder de interna tracezilla-etiketterna med QR-kod kan du till och med bara skanna varan och ange numret.

Frontpage tracezilla på mobil

Se hur du laddar ner genvägen till tracezilla (EN).

 

 

Skicka debetnota vid retur av köpta varor

Nu kan du göra en debetnota i tracezilla. Debetnotan skapas i samband med retur av köpta varor. Dokumentet ger dig som köpare möjlighet att begära en kreditnota från leverantören och därmed en återbetalning av några eller alla köpta varor på en inköpsorder.

Debetnotan kan även användas internt som dokumentation för att vissa varor har returnerats till leverantören.

Exempel debetnota

Se hur du skapar en debetnota här (EN)

Gör en enda fraktsedel till din transportör

Ytterligare en dokumenttyp har lagts till i portföljen. Genom att söka efter relevanta försäljningsorder i översikten kan du enkelt bocka av och skriva ut fraktsedel till din speditör.

Fraktsedeln skiljer sig från ordersedeln genom att den innehåller information om märkning från orderhuvudet. Dessutom innehåller fraktsedeln inga priser.

Så här skriver du ut fraktsedlar

 

 

Möjlighet att lägga till särskilda orderreferenser

Det finns nu ett extra fält för referenser eller annan viktig information, som ska finnas med på dokument. Det kan vara ett speciellt kundnummer, ett containernummer. eller liknande.

Exempel orderhuvud

Informationen är valfri att fylla i. Märkningen kan läggas till på inköpsorder, produktionsorder och försäljningsorder.

 

 

Välj automatiska budgetposter

Din tid är viktig. Därför har tracezilla många lösningar för automatisering av orderhantering och lagerhantering.

Vill du ange en kostnad på försäljningsorder eller inköpsorder automatiskt, men utan att kostnaden syns på dokument? I så fall kan du nu lägga till en budgetpost, som ska dyka upp automatiskt på beställningar enligt en uppsättning regler.

Betalar du till exempel lika mycket i frakt till en transportör när du säljer varor till en specifik kundgrupp? Då kan budgetposten sättas upp så att du inte behöver lägga in kostnaden manuellt varje gång.

Du kanske redan känner igen uppsättningen från de automatiska servicelinjerna. En servicelinje ingår på fakturan och kunden faktureras för servicelinjens summa. En budgetpost representerar en kostnad som du betalar och ingår inte på dokument.

Budgetposten gör att du mer exakt kan beräkna kostnader i samband med orderhantering – och därmed också göra en korrekt beräkning av täckningsbidraget på försäljningsorder.

Läs mer om automatiska budgetposter här (EN).

 

 

Lägg till certifieringssystem på ett nytt och enklare sätt

Det har nu blivit lättare att lägga till ett certifieringssystem till certifikat. Tidigare kunde certifieringssystem väljas från en lista med fördefinierade system.

För att behålla en tydlig överblick över uppläggen och samtidigt göra listan mer relevant för det enskilda företaget är uppläggen nu anpassade. Du har alltså möjlighet att lägga till certifieringssystem själv, oavsett om det är ekologi, Fair trade, BRC, IFS, MSC etc. När ett system har lagts till väljer du helt enkelt det från listan i framtiden.

Certifikattillägg

Läs mer om certifikat här.

 

 

Beräkna om enligt receptet - även på produktionsorder som inte är ett utkast

I tracezilla kan du skapa en produktionsorder baserad på ett recept. Receptet läggs automatiskt till en given produktionsorder när ordern har status utkast och önskad slutprodukt läggs till ordern. Utkast används när produktionen är planerad och ännu inte helt fastställd.

När produktionsordern är skapad som ett utkast kan du enkelt justera mängden slutprodukt som du planerar att producera. Produktionsordern kommer automatiskt att uppdateras avseende mängden råvaror och förpackningar som ska användas för produktionen.

När produktionen väl är gjord ska det givetvis vara möjligt att göra produktionsregistreringar. Därför kan ordern låsas till de planerade kvantiteterna, så att du enkelt kan justera hur mycket som faktiskt förbrukades och producerades.

Om du upptäcker att receptet inte riktigt stämmer när du redan har låst ordern så finns det nu goda nyheter. Nu finns det en knapp för att uppdatera ordern enligt receptet – även om ordern redan är låst.

Räkna om enligt receptet

Läs mer om produktionsordrar.

 

 

Bestäm i vilken ordning taggar ska visas

I tracezilla används taggar för att kategorisera information t.ex. för att dela upp dina lagerhållningsenheter i anpassade grupper. Taggar används för att söka och förfina vyn i översikter.

Du kan ge taggar olika färger så att du snabbt kan se vilken grupp en vara eller varor tillhör. Nu kan du även bestämma i vilken ordning taggar ska visas för en bättre visuell överblick när en vara tillhör flera varugrupper.

Exempel på objektlista taggar

Läs mer om taggar.

 

 

Dölj utvalda varors vikt på dokument

Det kan vara bra att veta totalvikten på en försändelse när man beställer frakt. Men om du inte vet vikten på dina pallar eller lådor kan du nu avstå från att visa vikten på dessa.

I dina dokumentinställningar kan du välja om vikten ska visas på dokument eller inte. Väljer du att vikten ska synas kan det vara aktuellt att dölja vikten på logistikenheter medan vikten på själva godset syns.

Lagerhållningsenhet alternativ dölj vikt

Läs mer om skapandet av lagerhållningsenheter och inställningarna här.

 

 

Information om lagerställe kan anges på icke-spårbara varor

Nu är info om lagerställe inte bara reserverad för varor med spårbarhet t.ex. mat. Nu kan du även notera var dina varor utan spårbarhet finns placerade på lagret. Det möjliggör mer effektiv lagerhantering av t.ex. förpackningar och emballage.

Lagringsutrymme på föremål utan spårbarhet

Läs mer om lagerhållningsenheter.

 

 

Lägg till en prislista som ska gälla i en viss period

Nu kan du lägga till en prislista, som ska överskriva en annan prislista under en viss period.

På prislistor kan du lägga till en ny prislista, som ska ersätta en aktuell prislista från ett visst datum. Det kan till exempel användas vid uppdatering av standardpriser.

Det har precis kommit ett nytt fält där man kan ange ett till-datum, dvs. ett datum då prislistan ska sluta gälla och inte längre ersätta en annan prislista. Det kan användas när priserna från den nya prislistan endast gäller under en begränsad period.

Periodisk prislista

Läs mer om prislistor.

 

 

Visning av förväntad varaktighet på uppgifter och arbetsflöden

I tracezilla kan du definiera fasta uppgifter (EN) och kontrollpunkter (EN) med modulen Uppgifter & Kontroller. Arbetsuppgifterna är kopplade till bl.a. ordrar och kan visas automatiskt enligt en anpassad uppsättning regler.

Den förväntade varaktigheten för uppgiften visas nu automatiskt vid aktiviteter och händelser. Den förväntade varaktigheten för att utföra en uppgift kan också multipliceras med antalet receptenheter genom att lägga till ett arbetsflöde (EN).

Exempel uppgift

Läs mer om fasta uppgifter här (EN).

 

 

Skapa en fast uppgift som en heldagsuppgift

Utöver ovanstående förbättring kan du nu även definiera att en uppgift normalt tar en hel arbetsdag. I veckoschemat kommerheldagshändelsen stå högst upp - precis som det brukar i en kalender.

Heldagsuppgift

Läs mer om fasta uppgifter.

 

 

Tilldela användare olika färger

Nu kan du välja en färg till en tracezilla-användare. Färgerna kommer att synas när en kontaktperson från företaget anges på en order och i veckoschemat i modulen Uppgifter & Kontroller.

Exempel redigera användare

Det är ägaren till företagskontot i tracezilla som kan skapa och hantera användare. Läs mer här (EN).

Få vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från tracezilla direkt i din inkorg!