Blog

Få de seneste nyheder fra tracezilla

Gå ikke glip af efterårets nye funktioner i tracezilla

tracezilla

Nye CRM-features og mere på vej

Du kan se frem til at udforske nye funktioner i tracezillas nye CRM-menupunkt under Partnere. Du har fået tidlig adgang til menupunktet, og kan for nuværende tilføje faser til dine kunder f.eks. Mulighed, Lead, Aktiv mv. Du kan også se seneste dato for salg til kunden.

Mere funktionalitet er på vej til det nye menupunkt. I mellemtiden kan du læse mere om tracezillas øvrige CRM funktioner her.

Angiv kundefase i CRM

 

 

Nye filtre i oversigter til at ekskludere tags

I tracezilla kan du benytte tags til at inddele dine varer, kunder, opskrifter og meget mere i kategorier/grupper. Tags gør det nemt at søge lister frem i oversigter.

Der er nu kommet et nyt filter i oversigten over varearter, partnere og opskrifter. Filteret ekskluderer de resultater, som ikke har et givent tag. Filteret er ideelt at bruge i kombination med én af de to øvrige tag-filtre.

Søg ved hjælp af tags

Læs mere om tags.

 

 

Automatisk kopiering af tags fra varearter til ordrer

Tags fra varearter, som også er tilgængelig for ordrer, vil nu automatisk overføres til ordren.

For at tracezilla automatisk kan dele tagget til ordren, forudsætter det at tracezilla ved, hvilke varer som tilføjes til ordren allerede ved ordreoprettelse. Denne forudsætning er opfyldt på EDI-ordrer og ordrer som oprettes automatisk f.eks. for automatiseret dropshipping.

Det kan eksempelvis benyttes til at videreføre tags for varetyper/kategorier til produktionsordrer, hvis produktionsordren oprettes automatisk på baggrund af salgsordren. Det gør det lettere at produktionsplanlægge ud fra de åbne ordrer, som har de samme tags.

Opret tag tilgængelig for vareart og ordre f.eks. glutenfri, økologisk, vegansk

Læs mere om tags.

 

 

Filter til at finde produktioner uden opskrift i ordreoversigten

tracezilla gør det nemt at søge efter nogle specifikke ordrer ved hjælp af filtre til venstre for oversigter.

Nu er der kommet endnu et filter i produktionsoversigten, som gør det lettere at finde frem til produktioner, hvor der endnu ikke er tilføjet en opskrift.

Opskrifter har til formål at gøre det hurtigere at oprette produktioner og sikre et ensartet produkt for hver produktion. Derudover benyttes opskrifter også til kostprisberegning og -fordeling samt som dokumentation for økologiregnskabet. Det kan derfor være en fordel at benytte opskrifter til alle dine produktionsordrer i tracezilla.

Søg efter ordrer uden tilknyttede opskrifter

 

 

Opdel automatisk oprettede varepartier på ordrer og tilføj flere linkede ordrer

I tracezilla kan du benytte et automatiseret dropshipping flow, hvor indkøbsordrer automatisk oprettes, når du opretter en salgsordre. Flowet er relevant at opsætte, hvis nogle varer aldrig tilkommer dit eget lager, men i stedet sendes direkte fra din leverandør og leveres til din kunde.

Produktionsvirksomheder kan også benytte et automatiseret eller semi-automatiseret flow, hvis nogle varer altid produceres til ordre og ikke til lager.

Flowet er nu blevet mere fleksibelt. Det er nu muligt at splitte en indgående ordrelinje, hvis den kun har en udgående linje som bruger hele linjen.

Hvis varepartiet deles op, f.eks. af hensyn til produktionskapacitet eller for at minimere risiko for økonomisk skade ved tilbagetrækning ved at begrænse antallet af batches som bruges som ingredienser til produktion, kan du ydermere flytte varepartiet til en ny ordre.

Du kan oprette en ny produktionsordre direkte fra flyt-formularen. Ved at benytte genvejen til oprettelse af ordren herfra, vil der også automatisk oprettes et link til den udgående ordre.

Opdel fuldt disponeret varer på en automatisk oprettet indgående ordre

 

 

Allergener i Vareart oversigt

Du kan tilføje information om allergener flere steder i tracezilla: enten som en attribut, som en del af informationen på produktinfo-labels eller via mængdeangivelser. Der er forskellig funktionalitet tilknyttet felterne, og her vælges det felt som passer bedst til virksomhedens behov.

Hvis du benytter funktionen Mængdeangivelser kan du nu få vist et ikon i din vareart oversigt. Det giver et hurtigt overblik over varer, som indeholder allergener.

Se allergen ikoner direkte i oversigten

 

 

Ny massehandling i vare-oversigten: Hold styr på dine ordretilladelser

Ved hjælp af tilladelser på varearter, kan du styre hvilke ordretyper en vareart kan tilføjes til.

Du kan eksempelvis tillade, at en råvare må tilføjes som en varelinje til indkøbsordrer og som forbrugsvare i produktionsordrer, mens varearten ikke skal kunne tilføjes til en salgsordre eller som slutprodukt på en produktionsordre.

Du kan derudover forbinde en råvare til den eller de leverandører, som du køber varen fra via en såkaldt Partnerrelation.

Nu kan du sikre, at du kun kan tilføje en råvare til ordrer lige præcis til de leverandører, som du har angivet en partnerrelation for. Det kan du via tilladelsen Kun indkøb fra partnere markeret som leverandør.

Eksempel på tilladelser

Du kan tilføje tilladelsen til dine varenumre fra Vareart oversigten ved hjælp af funktionen Massehandlinger.

Massehandling tilføjelse af tilladelse på råvarer

Læs mere om tilladelser og partnerrelationer her.

 

 

Nu er det blevet endnu nemmere at sende prislister til kunder

Har du opdateret dine priser og vil gerne varsle din kunde? Eller har I netop forhandlet nye priser?

Så kan du nemt sende en prisliste. Nu kan du nemlig søge efter de varenumre, som har fået angivet en pris i partnerens prisliste. Ved hjælp af flueben og tracezillas massehandling, har du hurtigt sendt listen via mail til din kunde.

Partnerpris filter til finde varer frem, som har en pris i prislisten

Du kan endda også få tracezilla til at skjule eventuelle varer, som ikke har fået angivet en pris, hvis ikke du benytter dig af filteret.

Skjul linjer uden priser i prislisten med salgspriser

Læs mere om afsendelse af varekataloget her.

 

 

Angiv produktionskapacitet i opskrifter

Det er nu muligt at angive et foretrukket interval i opskrifter til produktion. Det foretrukne interval svarer til det maksimale antal enheder, som der er produktionskapacitet til eller som svarer til ét batch.

Intervallet benyttes i tracezillas forecasting-funktion. tracezilla kan automatisk dele produktionsordrer op i individuelle produktionsordrer, hvis det estimerede behov i produktionen overstiger det fortrukne interval.

Er det foretrukne interval eksempelvis 80 kolli, og det estimeres at der skal produceres 315 kolli, vil tracezilla oprette 4 produktionsordrer med varen.

Angiv et foretrukket interval i opskrifter f.eks. efter produktionskapacitet

Læs mere om forecasting og opskrifter.

 

 

Opdateringer i Arbejdsgange på opskrifter

Du kan tilknytte en fast opgave fra tracezillas Opgaver & kontroller-modul til en arbejdsgang i opskrifter. Nu har vi gjort det endnu nemmere at kombinere funktionaliteten.

Tilknyt opgaver ved brug af skabelonen til opskrifter

Du kan eksportere og importere en lang række data i tracezilla til XLSX-filer. Hvis du ønsker at tilføje arbejdsgange med opgaver til mange opskrifter, kan du med fordel gøre det via tracezillas importskabelon.

Den faste opgave skal blot have en unik referencekode, for at du nu kan angive den i skabelonen til opskrifter.

Tilknyt opgave til opskrift via importskabelon

Læs mere om skabelonen til at importere opskrifter her.

 

Angiv varigheden af et procestrin helt ned til sekunder

Du kan nu angive varigheden af en arbejdsgang i opskrifter helt ned til sekunder.

Varigheden angives i enheden minutter, så 0,25 minutter svarer til 15 sekunder, mens 0,5 minutter svarer til 30 sekunder.

Angiv varighed ned til sekunder på opskrifter

Læs mere om procestrin (arbejdsgange) i opskrifter her.

 

 

Tre nye dataudtræksmuligheder

Som en del af tracezillas Power Pack kan du lave dine egne, tilpassede rapporter.

Du kan nu lave din egen rapport over Kontrolværdier, som er registreret via tracezillas Opgave-modul. Hvis du vil have en rapport for opgaverne i sig selv, kan du sætte en rapport op for Opgaveforekomster.

Derudover er der kommet en mulighed for at lave en rapport over tracezillas nye funktion, Kostprissimuleringer.

Læs mere om dataudtræk.

 

 

Få overblik over varepartier, som er gået tabt

I rapporten for Lagerbevægelser kan du få indblik i de transaktioner, som er registreret.

Du kan blandt andet registrere, at nogle færdigvarer er gået tabt under produktion. Varerne kan være kasseret, hvis de eksempelvis ikke lever op til nogle kvalitetskrav, er blevet kontamineret eller indeholder fremmedlegmer som glas eller metal grundet uheld under produktionen.

Registrering af varepartier, som er kasseret under produktion

Hvis du ønsker at se et samlet overblik med alle de registreringer af varepartier, som er blevet kasseret i løbet af en given periode, kan du nu benytte filteret Vareparti/Tabt.

Se alle de varepartier, som er kasseret i rapporten for Bevægelser

Læs mere om Bevægelsesrapporten her.

 

 

Råvarefilter i nedbrydning af omkostninger-rapporten

Der er tilføjet et nyt filter i rapporten Nedbrydning af omkostninger. Filteret Råvarer benyttes til funktionen Kostprissimuleringer.

Her kan du søge efter et bestemt varenummer, hvis du vil undersøge hvilken betydning en stigning i en råvarepris vil have på de produkter som råvaren indgår i.

Filter i rapporten for Nedbrydning af omkostninger

Læs mere om Kostprissimuleringer.

 

 

To nye faner i ordreudtræk

I tracezilla kan du downloade filer med dine stamdata og informationer fra ordrer. Du kan til enhver tid eksportere dine data.

Du kan nu se bemærkning og interne kommentarer, når du henter ordreudtræk fra tracezilla.

Interne kommentarer og bemærkninger kan eksporteres fra ordreoversigten

Læs mere om eksport af dine data.

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra tracezilla direkte i din indbakke!