Blogg

Få de senaste nyheterna från tracezilla

Missa inte höstens nya funktioner i tracezilla

Nya CRM-features och mer på väg

Du kan se fram emot att utforska nya funktioner i tracezillas nya CRM-menypunkt under Partners. Du har redan tillgång till menypunkten, och kan nu lägga till kundstadier till dina kunder, t.ex. Möjlighet, Lead, Aktiv osv. Du kan också se senaste försäljning till kunden.

Mer funktionalitet är på väg till den nya menypunkten. Under tiden kan du läsa mer om tracezillas andra CRM-funktioner här.

Ange kundstadie i CRM

Nya filter i översikter för att exkludera taggar

I tracezilla kan du använda taggar för att dela upp dina varor, kunder, recept och mycket mer i kategorier/grupper. Taggar gör det enkelt att söka efter listor i översikter.

Det finns nu ett nytt filter i översikten över artiklar, partners och recept. Filtret exkluderar resultat som inte har tilldelats en tagg. Filtret är optimalt att använda tillsammans med ett av de andra två taggfiltren.

Sök med taggar

Läs mer om taggar.  

 

Automatisk kopiering av taggar från artiklar till ordrar

Taggar från artiklar, som även finns tillgängliga för ordrar, kommer nu automatiskt att överföras till ordrar.

För att tracezilla automatiskt ska kunna dela taggen med ordrar krävs det att tracezilla redan vet vilka artiklar som läggs till i ordern när ordern skapas. Detta villkor är uppfyllt på EDI-ordrar och ordrar som skapas automatiskt, t.ex. med hjälp av automatiserad dropshipping.

Det kan till exempel användas för att överföra taggar för artiklar/kategorier till produktionsordrar, om produktionsordern skapas automatiskt utifrån försäljningsordern. Detta gör det lättare att planera produktionen utifrån de öppna ordrar som har samma taggar.

Skapa tagg tillgänglig för artikel och order t.ex. glutenfri, ekologisk, vegan

Läs mer om tags.

 

 

Filtrera för att hitta produktioner utan recept i orderöversikten

tracezilla gör det enkelt att söka efter specifika ordrar med hjälp av filter till vänster om översikterna.

Nu finns ytterligare ett filter i produktionsöversikten, som gör det lättare att hitta produktioner där ett recept ännu inte lagts till.

Recept gör det snabbare och enklare att skapa produktioner och säkerställer en enhetlig produkt för varje produktion. Dessutom används recept även för självkostnadsberäkning och distribution samt som underlag för ekologisk redovisning. Det kan därför vara en fördel att använda recept för alla dina produktionsordrar i tracezilla.

Sök efter ordrar utan tillhörande recept

 

 

Dela upp automatiskt skapade varupartier i ordrar och lägg till flera länkade ordrar

I tracezilla kan du använda ett automatiserat dropshipping-flöde där inköpsordrar skapas automatiskt när du skapar en försäljningsorder. Flödet är relevant att sätta upp om vissa varor aldrig når ditt eget lager utan istället skickas direkt från din leverantör och levereras till din kund.

Tillverkningsföretag kan också använda ett automatiserat eller halvautomatiskt flöde om vissa varor alltid produceras per order och inte till lager.

Flödet har nu blivit mer flexibelt. Det är nu möjligt att dela upp en inkommande orderrad om den bara har en utgående rad som använder hela raden.

Om produktpartiet delas upp, t.ex. av produktionskapacitetsskäl eller för att minimera risken för ekonomisk skada vid återkallande genom att begränsa antalet partier som används som ingredienser för produktionen kan du även flytta batchen till en ny order.

Du kan skapa en ny produktionsorder direkt från Dela upp rad-fönstret. Genom att använda genvägen för att skapa ordern härifrån skapas också en länk till den utgående ordern automatiskt.

Dela upp helt kasserade varor på en automatiskt skapad inkommande order

 

 

Allergener i artikelöversikten

Du kan lägga till information om allergener på olika sätt i tracezilla: antingen som attribut, som en del av informationen på etiketter eller via avgiftsberäkningar. Det finns olika funktionaliteter förknippade med fälten och här ska man välja det fält som passar bäst för företagets behov.

Om du använder funktionen Avgiftsberäkningar kan du nu visa en ikon i din produktöversikt. Den ger en snabb översikt över produkter som innehåller allergener.

Se allergenikoner direkt i översikten

 

 

Ny massåtgärd i artikelöversikten: Håll koll på dina orderbehörigheter

Med hjälp av behörigheter kan du styra vilka ordertyper en artikel kan användas för.

Du kan till exempel tillåta att en råvara läggs till som en varurad i inköpsordrar och som en förbrukningsvara i produktionsordrar, medan artikeln inte ska kunna läggas till en försäljningsorder eller som slutprodukt på en produktionsorder.

Du kan även koppla en artikel till den eller de leverantörer som du köper produkten av via en så kallad Partnerrelation.

Nu kan du begränsa inköp av specifika artiklar till specika utvalda partners som du har specificerat en partnerrelation för. Du kan göra detta via behörigheten Endast inköp från partners som är markerade som leverantör.

Exempel på behörigheter

Du kan lägga till behörigheten till dina artikelnummer från översikten Artiklar med hjälp av funktionen Massåtgärder.

Masshantering tillägg av tillstånd för råvaror

Läs mer om behörigheter och partnerrelationer här.

 

 

Nu har det blivit ännu enklare att skicka prislistor till kunder

Har du uppdaterat dina priser och vill meddela din kund? Eller har du precis förhandlat nya priser?

I så fall kan du enkelt skicka en prislista. Nu kan du söka efter de artikelnummer som har fått ett pris i samarbetspartnerns prislista. Med hjälp av bockar och tracezillas massåtgärder har du snabbt skickat listan till din kund via mejl.

Partnerprisfilter för att hitta varor som har ett pris i prislistan

Du kan till och med låta tracezilla dölja alla artiklar som inte har fått ett pris om du inte använder filtret.

Dölj artiklar utan priser i prislistan

Läs mer om funktionen här.

 

 

Ange produktionskapacitet i recept

Det är nu möjligt att ange ett föredraget intervall för produktion i recept. Det föredragna intervallet motsvarar det maximala antalet enheter för vilka det finns produktionskapacitet eller som motsvarar en batch.

Intervallet används i tracezillas funktion prognos. tracezilla kan automatiskt dela upp produktionsordrar i individuella produktionsordrar om det uppskattade behovet i produktionen överstiger det föredragna intervallet.

Om det föredragna intervallet är till exempel 80 paket, och det beräknas att 315 paket ska produceras, kommer tracezilla att skapa 4 produktionsorder med artikeln.

Ange ett föredraget intervall i recept, t.ex. enligt produktionskapacitet

Läs mer om prognos och recept.

 

 

Uppdateringar i arbetsflöden på recept

Du kan tilldela en fast uppgift från tracezillas Uppgifter & Kontroller till ett arbetsflöde i recept. Nu har vi gjort det ännu enklare genom att kombinera funktionaliteterna.

Koppla uppgifter till recept med hjälp av recept-importmallen

Du kan exportera och importera en stor mängd data i tracezilla med hjälp av XLSX-filer. Vill du lägga till arbetsflöden med uppgifter till många recept kan du med fördel göra det via tracezillas importmall.

Den fasta uppgiften behöver bara ha en unik referenskod så att du nu kan ange den i recept-importmallen.

Tilldela uppgift till recept via importmall

Läs mer importering av recept här.

 

Ange varaktigheten av ett processsteg ned till sekunder

Du kan nu ange varaktigheten av ett arbetsflöde i recept ner till sekunder.

Längden anges i enheten minuter, så 0,25 minuter motsvarar 15 sekunder, medan 0,5 minuter motsvarar 30 sekunder.

Ställ ner varaktigheten till sekunder på recept

Läs mer om processsteg (arbetsflöden) i recept här.

 

 

Tre nya datautdrag

Som en del av tracezillas Power Pack kan du skapa dina egna anpassade rapporter.

Du kan nu skapa en egen rapport om Kontrollvärden, som registreras via tracezillas Uppgifter och Kontroller-modul. Om du vill ha en rapport för själva uppgifterna kan du sätta upp en rapport för Uppgifter/händelser.

Dessutom kan du nu skapa en rapport över Kostprissimuleringar, som är en ny funktion i tracezilla.

Läs mer om datautdrag (EN).

 

 

Få en överblick över varupartier som har gått förlorade

I rapporten Rörelser (EN) kan du få en inblick i de transaktioner som har registrerats.

Du kan bland annat registrera att vissa färdigvaror har gått förlorade under tillverkningen. Varorna kan komma att kasseras om de till exempel inte uppfyller vissa kvalitetskrav, har blivit förorenade eller innehåller främmande föremål som glas eller metall på grund av olyckor under tillverkningen.

Registrering av partier av varor som kasseras under produktion

Om du vill se en samlad översikt över alla registreringar av varupartier som kasserats under en viss period kan du nu använda filtret Varuparti/Förlorat.

Se alla objekt som har kasserats i rapporten för rörelser

Läs mer om Rörelserapporten (EN).  

 

Filtrera på råmaterial i kostnadsfördelningsrapporten

Ett nytt filter har lagts till i Kostnadsfördelningsrapporten (EN). Filtret Råmaterial används för funktionen Självkostnadssimulering (EN).

Här kan du söka på ett specifikt artikelnummer om du vill undersöka vilken effekt en höjning av ett råvarupris får på de produkter som råvaran ingår i.

Filter för kostnadsfördelningsrapport

Läs mer om Kostprissimuleringar.

 

 

Två nya flikar i orderutdrag

I tracezilla kan du ladda ner filer med dina stamdata och information från ordrar. Du kan exportera din data när som helst.

Du kan nu se anmärkningar och interna kommentarer när du hämtar ner orderutdrag från tracezilla.

Interna kommentarer och anmärkningar kan exporteras från orderöversikten

Läs mer om exportering av data (EN).

 

 

Få vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från tracezilla direkt i din inkorg!