Indkøbsordre

En inköpsorder är en order som anger vad som har köpts in eller ska köpas in. Inköpsordern skapas till exempel i ett orderhanteringssystem som kan vara en del av ett ERP-system och används att hantera ditt köp och den vidare process som dina varor ingår i.

När du skapar en inköpsorder i ditt system kan du ange vem du köpt varorna av, tid och plats och annat. Om du har ett orderhanteringssystem som kan hantera Lot-nummer, kan du också; ange vilka varupartier som ingår i försäljningen. Detta kommer att stödja spårbarhet, eftersom du dokumenterar vem du köpte ett visst varuparti från.

Dokument för en inköpsorder

När du skapar en inköpsorder skall du skapa dokument kopplade till inköpet och till transporten av varorna. Det kan vara dokument som t.ex

  • följesedel, som anger var varan måste skickas från och till.
  • inköpsorderbekräftelse till säljaren.

Dessa dokument kommer att kunna genereras automatiskt i många orderhanteringssystem baserat på den information som har matats in i systemet.

Orderhantering och lagerhantering

Många lagerhanteringssystem använder orderhantering för att styra vad som går in och ut ur lagret. När du skapar en inköpsorder och därmed köper varor från en leverantör kommer de inköpta varorna att läggas till ditt lager.

tracezilla är ett affärssystem som stödjer bland annat livsmedelsföretagens lager- och orderhantering. Läs här om orderhantering i tracezilla.

Läs om hur du skapar en inköpsorder i tracezilla.

Receive our newsletter

Get the latest news from tracezilla directly in your inbox!